A Leergang
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

A Leergang

LEES HIERONDER MEER INFORMATIE OVER DE TRAINING

Deze leergang is een must voor iedereen die het Best Value adviseurschap wil professionaliseren!

Heb je inmiddels een of meerdere Best Value trajecten doorlopen of begeleid en wil je aantoonbaar maken dat je de Best Value aanpak op de juiste manier in de praktijk brengt? Dan ben je bij onze Leergang Best Value voorbereiding A-certificaat op het juiste adres.

Resultaat van de leergang

 • Je eigen prestatie-onderbouwing voor Best Value is van feedback voorzien, geoptimaliseerd en beoordeeld.
 • Je artikel waarin je aantoont het Best Value gedachtegoed te doorgronden en in de praktijk te brengen is van feedback voorzien, geoptimaliseerd en beoordeeld.
 • Je bent 100% voorbereid voor je eigen interview waarin je aantoont Best Value te doorgronden en in de praktijk te brengen.
 • Professionalisering van je Best Value adviseurschap door toelichting van de theorie en reflectie van ervaren A+ gecertificeerde Best Value trainers op jouw praktijkervaringen.

Praktisch

 • De kosten voor deze leergang bedragen € 2900,- (excl. btw). Hierbij zijn inbegrepen: maaltijden en trainingsmateriaal.
 • Locatie: Vergaderlocatie Poldergoed, Middelbeekweg 30, 3882 RT  Putten
 • 7 donderdagavonden van 16.00 tot 20.30 uur, eens per 3 weken.
 • Instapniveau: B+ certificaat.
 • Groepsgrootte: tussen de 6 en 12 deelnemers.
 • De laatste avond wordt feestelijk afgesloten met een 3-gangen diner

Start: donderdag 13 februari 2020

Alle data: 13 februari, 5 en 26 maart, 23 april, 14 mei, 11 juni 2020 (allemaal donderdagen). De datum voor de afsluitende sessie wordt in onderling overleg bepaald.

Het aantal plaatsen in deze leergang is beperkt. Meld je hier aan: Best Value Events.

Annuleren
Annuleringen dienen altijd per e-mail door de (werkgever van de) cursist te worden gemeld bij Van Hes Projectmanagement.
Bij annuleringen, ontvangen tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt een bedrag van € 125,- administratiekosten, vermeerderd met 21% btw per geannuleerde cursist (aan de werkgever) in rekening gebracht.
Bij annuleringen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, wordt de volledige cursusprijs (aan de werkgever) in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.
In geval van overmacht, zijn geen annuleringskosten verschuldigd, neem daarvoor ook per e-mail contact op.

Programma

Dag 1: Welkom, kennismaken en toelichting

 • Leerdoelen van deelnemers
 • Pijlers van Best Value, IMT in de praktijk en bij jezelf
  Huiswerk: opzet Prestatie Onderbouwing en opzet artikel

Dag 2: Voorbereidingsfase

 • Initiële condities en informatie
 • Formuleren van doelstellingen
 • Hoe weet je dat je succesvol bent? Verzamelen/lezen van informatie over je opdrachtgever
  Huiswerk: Prestatie Onderbouwing

Dag 3: De onderbouwing en risico’s

 • Onderbouwing met metrics, waar zijn de metrics?
 • Vooringenomenheid van mensen verhoogd risico’s, hoe kun je vooringenomenheid verminderen?
  Huiswerk: Hoofdstukken artikel, beweringen in artikel

Dag 4: Interviews

 • Doel van het interview, welke vragen geven de relevante informatie?
 • Interviewtechnieken, hoe bereid je je voor op het interview?
 • Wat zijn de criteria van een Best Value expert?
  Huiswerk: Schrijven artikel

Dag 5: Concretiseren

 • Doel en opbouw van de concretisering
 • Praktijkervaringen met de concretiseringsfase
  Huiswerk: Schrijven artikel

Dag 6: Uitvoeringsfase

 • Weekly Risk Report, dilemma’s uit de praktijk
 • Gewenste houding en gedrag bij Best Value projecten
  Huiswerk: Beoordelen elkaars artikelen en Prestatie Onderbouwing

Dag 7: Afronding

 • Oefenen interviews + feedback artikelen
 • Evaluatie leergang en leerdoelen

Informatie

Wil je meer informatie over de leergang, of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Susan van Hes: susan@vanhesprojectmanagement.nl of tel 06-10398537.