Uitvoeringsfase
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Uitvoeringsfase

Haehre EntreprenorFase 4

De laatste stap in het Best Value proces is de uitvoering. Er is een gedetailleerde planning gemaakt en de risico’s en beheersmaatregelen zijn beschreven en de juiste mensen en expertises zijn betrokken.

Risicomanagement

De opdrachtnemer is een presterende aanbieder die in het belang van de opdrachtgever denkt en die al het mogelijke doet om risico’s die hij niet kan beheersen te minimaliseren. Als er toch een risico optreedt, dan is degene die het risico inbrengt financieel verantwoordelijk. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het risicomanagement.

Weekly’s

Tijdens de uitvoeringsfase wordt de opdrachtgever wekelijks schriftelijk door de opdrachtnemer op de hoogte gebracht over de afwijkingen van de voortgang van het project. In deze Weekly rapporteert de opdrachtnemer over de ontwikkeling van de risico’s (zowel de risico’s die zijn voorzien als de risico’s die onverwacht optreden) in termen van tijd, budget en kwaliteit. De opdrachtgever geeft een oordeel (1, 5 of 10) over hoe de afwijkingen worden gemeld en beheerst en controleert of de opdrachtnemer eventueel actie verwacht van de opdrachtgever in het geval dat een opgetreden risico buiten de invloedssfeer ligt van de opdrachtnemer.

Best Value

De uitvoeringsfase is de periode waarin het werk daadwerkelijk plaatsvindt en het is van groot belang dat er tijdens deze fase vastgehouden wordt aan de principes van Best Value. De opdrachtnemer heeft tijdens eerdere fases bewezen de expert te zijn. Het is de kunst om de opdrachtnemer zijn werk te laten doen en je te laten leiden als opdrachtgever. De Weekly zorgt voor transparantie, de opdrachtgever blijft op de hoogte van het strikt noodzakelijke, wat voor meer efficiëntie zorgt voor beide partijen.

De opdrachtnemer neemt de regie over het project en de veranderde relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan even wennen zijn. Het is belangrijk dat er niet teruggevallen wordt in het oude gedrag van managen, sturen en controleren. De Best Value opdrachtnemer neemt een voorbeeldrol aan en kan de opdrachtgever helpen. Het succes van het project valt of staat met het op een juiste manier handhaven van de Best Value principes.