Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Succesvolle Award meeting reconstructie van de aansluiting A15-N3


Award meeting reconstructie aansluiting A15-N3

Het projectteam van Strukton Civiel (met externe partners Movares, Arthe, Spie en MVO) en RWS heeft de onderbouwingsfase donderdag 21 februari succesvol binnen planning afgesloten. Van Hes Projectmanagement is er trots op hierin ondersteuning te hebben geboden, dit na de succesvolle periode van inschrijven en selectie.

Projectomschrijving

Ter hoogte van Papendrecht sluiten de N3 en de N214 aan op de A15. In de spitsperioden is regelmatig sprake van een doorstromingsprobleem omdat de capaciteit van de huidige aansluiting onvoldoende is voor het verkeersaanbod. Dit capaciteitsprobleem wordt met name veroorzaakt doordat de twee hoofdverkeersstromen tijdens de spitsperioden elkaar kruisen waardoor lange wachtrijen ontstaan met terugslag op de A15. Deze hoofdstromen betreffen het verkeer dat vanuit Gorinchem via de A15 naar de N3 rijdt, richting Papendrecht/Dordrecht en het verkeer dat vanuit Papendrecht/Dordrecht via de N3 naar de A15 rijdt, richting Rotterdam. De aansluiting wordt aangepast om de doorstroming op de A15 en N3 te verbeteren, evenals de bereikbaarheid van de regio. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat deze gelijktijdig kunnen worden afgewikkeld. Hiertoe wordt, binnen de aansluiting, aan de A15 HRL een kwart klaverblad afrit toegevoegd. De bestaande Haarlemmermeer afrit van A15 HRL blijft intact voor de richting N214, om een conflict met de verkeersstroom N3 richting A15 HRL te voorkomen. De ontwerpfase zal binnenkort (zichtbaar) opgestart worden en de realisatiefase is gepland van bouwvak 2019 tot april 2021.

Huidige situatie: dagelijkse file op de afrit die doorloopt tot op de A15 hoofdrijbaan

A15 huidige situatieA15 huidige situatie

Nieuwe situatie

A15 nieuwe situatie