Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Samen met Heijmans Utiliteit als beste geëindigd bij Best Value contract van Schiphol


Schiphol

Van Hes Projectmanagement heeft het team van Heijmans Utiliteit ondersteund bij het inschrijven op de Best Value uitvraag voor het onderhouden van en investeren in de bestaande infrastructuur van de luchthaven Schiphol. Schiphol verdeelde de opdrachten in zes percelen. Het betreft onderhouds- en investeringsopdrachten gedurende 9 jaren voor een totaal geraamde waarde van 2,5 tot 3,5 miljard euro.

Samen met het gemotiveerde en hoog gekwalificeerde expertteam van Heijmans Utiliteit heeft Van Hes een plan gemaakt om de tenderfase zo goed mogelijk te doorlopen. Het team van Heijmans was helemaal nog onbekend met de Best Value aanpak. Acht leden van het kernteam hebben bij start van de tender de door Van Hes verzorgde Best Value B-certificeringstraining gevolgd. Jan heeft vervolgens het team tijdens de tender begeleid bij het komen tot een zo passend mogelijke aanbieding, welke dominant (max. 9 A4) opgeschreven is. Daarnaast heeft hij het team van Heijmans ondersteund in het ophalen van de verifieerbare prestatie informatie. Susan heeft daarna samen met Martijn de drie Sleutelfunctionarissen, die in dit geval gezamenlijk naar het interview toegingen in een vijftal trainingen, met succes zo goed mogelijk voorbereid op het interview. Kenmerkend van dit traject was de kritische houding van de teamleden: we bleven elkaar steeds uitdagen om het nog beter te maken.

Resultaat was dat Heijmans Utiliteit van alle inschrijvers (van zes percelen) als beste eindigde en dat ze daarmee geselecteerd werden voor hun voorkeursperceel Terminal 1 & 2 van de luchthaven. Susan heeft het team in de concretiseringsfase ondersteund door het verzorgen van een starttraining, het bijwonen van een aantal bijeenkomsten met opdrachtgever Schiphol, het inrichten en ondersteunen bij de Weekly en het fungeren als vraagbaak.