Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Uitvoeringsbegeleiding van kadeversterking regionale keringen Lauwersmeerproject


Reef Noorderzijlvest Lauwersmeer

Reef Infra gaat aan de slag met het verhogen en verbreden van de regionale keringen rond het Lauwersmeer. De verhoging varieert van 10 cm tot bijna 100 cm op het deel tussen de kazerne en het dorp Zoutkamp. Voor de uitvoering maakt Reef Infra gebruik van de regionale grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken. De start van de werkzaamheden is in december 2018. Bij de planning houdt Reef Infra rekening met het broedseizoen en het recreatieseizoen. Voor 2020 is het werk gereed.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft het project “Versterken regionale keringen Lauwersmeer” definitief gegund aan Reef Infra. Reef Infra gaat het project samen met GBN, Antea Group en de grondverzetbedrijven De Boer Burgum, Kramer Metslawier en Beukema Grondwerken uitvoeren. In de tenderfase van dit Best Value project is de combinatie overtuigend als beste beoordeeld. Het Best Value project is overtuigend aangenomen door Reef Infra en combinanten. In de aanbesteding hebben vooral de interviews een belangrijke doorslag gegeven. De combinatie versterkt elkaar, doordat het project meerdere specialistische onderdelen bevat. Deels loopt de kering over een verharde weg. Susan heeft Reef Infra tijdens de tender ondersteunt o.a. door het organiseren en faciliteren van een aantal brainstormsessies en vervolgens een aantal intensieve reviewrondes van de kwalitatieve documenten. Vervolgens heeft Susan samen met Martijn in een drietal interview-trainingen de Sleutelfunctionarissen getraind. Dit heeft geresulteerd in overtuigend de beste scores, met o.a. 2 tienen op de interviews. De voorbereiding van de realisatie is reeds gestart. Van Hes ondersteunt Reef Infra tijdens de realisatie met als doel om het project zo goed mogelijk volgens de Best Value principes uit te voeren. Nevendoel is om van het project te leren zodat de leerpunten weer meegenomen kunnen worden naar nieuwe projecten. Jan woont eens per 2 maanden een contractoverleg bij, ondersteunt bij het opstellen en meten van KPI’s en de Weekly en verzorgt voor de teams van Reef Infra en NZV een project start up en project follow ups, waarbij de samenwerking centraal staat.