Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Rehabilitatie 20 kunstwerken provincie Overijssel gegund aan SPIE


Rehab kunstwerken Provincie Overijssel door SPIE - ondertekening 1

Woensdag 27 maart heeft provincie Overijssel het herstel en verbeteren (rehabiliteren) van 20 kunstwerken binnen de provincie Overijssel gegund aan SPIE. De provincie heeft voor dit project gekozen voor de Best Value aanpak om de expert te selecteren om deze integrale opdracht succes te realiseren.

Van Hes Projectmanagement heeft SPIE ondersteund tijdens de aanbesteding en het binnen de gestelde tijd doorlopen van de concretiseringsfase. Ook tijdens de uitvoering zal Van Hes Projectmanagement blijven ondersteunen.