Dorien Nannings
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Dorien Nannings

'Wie nooit van mening is veranderd, heeft zelden iets geleerd' - NRC

Van Hes Projectmanagement Dorien Nannings

Dorien Nannings is als (virtueel) management assistente betrokken bij Van Hes Projectmanagement. Ze draagt zorg voor het algemene mailadres en onderhoudt contacten met derden. Verder helpt ze bij de planning en voorbereiding van trainingen, voorziet cursisten van de juiste informatie en maakt behaalde certificaten. Ook de financiële administratie valt deels onder haar verantwoordelijkheid. Daarnaast houdt ze de website bij en verricht allerlei hand- en spandiensten zoals verslaglegging voor Best Value trajecten.

Dorien begon in 1989 met haar werk als managementassistente voor de stafafdeling van verffabriek Sikkens. In 2001 is ze voor zichzelf begonnen als zzp’er en breidde ze haar kennis en kunde uit op het gebied van automatisering, internet en websites. Sinds november 2018 werkt ze gedetacheerd via Moneypenny voor Van Hes Projectmanagement. In september 2019 behaalde ze haar Best Value B Certificate.