Lydia van Hes
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Lydia van Hes

Lydia van Hes

Lydia van Hes heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het coachen en begeleiden van kinderen, pubers en (jong)volwassenen. In haar begeleiding is ze altijd gericht op ontwikkeling, talent en persoonlijke groei waarbij de autonomie van de ander centraal staat. In haar werkende carrière, waar ze te maken kreeg met diverse doelgroepen zoals onder andere moeilijk opvoedbare kinderen, voortijdig schoolverlaters en ongemotiveerde pubers, stond het motiveren en oog hebben voor de ander altijd centraal. Lydia vindt het belangrijk dat de ander zichzelf kan zijn en investeert graag in een persoonlijke relatie.

Sinds 2011 is Lydia werkzaam bij het Noorderpoort, voornamelijk als studentbegeleider bij de opleiding Maatschappelijke Zorg. Vanuit de functie van studentbegeleider houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en het monitoren van de zorgstructuur van de opleiding Maatschappelijk Zorg en is ze onder andere verantwoordelijk voor het terugdringen van verzuim en voortijdig schooluitval van de studenten. Helicopterview, inlevend, daadkracht, gedreven, strategisch, consequent, doelgericht en organisatorisch zijn competenties die haar kenmerken als professional.

Een jaar of vijf geleden heeft Lydia het gedachtegoed van Best Value leren kennen via de enthousiaste verhalen van zus Susan en zwager Jan. Toen ook is bij haar het idee ontstaan om het Best Value gedachtegoed toe te gaan passen in het onderwijs. Volgens haar is het huidige onderwijs nog te weinig gericht op het inzetten van je kwaliteiten, het mogen maken van fouten, transparantie en eigenaarschap.

In februari 2019 heeft zij samen met haar zus Susan een training ontwikkeld voor kwetsbare jongeren die weer of meer regie in hun leven willen krijgen. Bij het Noorderpoort is inmiddels de eerste pilot gedraaid. Deze training was een groot succes en werd door de deelnemende studenten als zeer waardevol en ondersteunend voor hun ontwikkeling ervaren. Lydia is vanuit Van Hes verantwoordelijk om deze training verder uit te breiden, o.a. naar meerdere doelgroepen.