Susan van Hes
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Susan van Hes

Zien wat er is

Susan van Hes is inmiddels ruim 8 jaar actief bezig met Best Value, is betrokken (geweest) bij meer dan 60 Best Value trajecten. Susan heeft zich naast het Best Value proces met name toegelegd op het toelichten en toepassen van het gedachtegoed achter Best Value en wat dat betekent voor houding en gedrag van een ieder in (Best Value) projecten. Susan coacht projectteams en Best Value adviseurs in Best Value en houding en gedrag.

Susan geeft certificeringstrainingen op alle niveaus. Ze heeft een interactieve basistraining B-certificaat ontwikkeld, waarmee ze inmiddels > 400 mensen heeft opgeleid met een klanttevredenheid > 9. Ze geeft ook de B+ certificeringstraining, leergang voorbereiding A-certificaat en voorbereiding op het Amerikaanse Train the Trainersexamen van grondlegger Dean Kashiwagi (100% slagingspercentage). Daarnaast geeft en ontwikkelt ze overige Best Value trainingen, zoals een kick-off training voor het Tenderteam, interviewtraining, training concretisering, training weekly tot en met een 7-delige Masterclass Best Value hit rate verhogen.

Een jaar of vijf geleden ontstond bij Lydia van Hes, de zus van Susan, het idee om het Best Value gedachtegoed toe te gaan passen in het onderwijs. Volgens Lydia is het huidige onderwijs nog te weinig gericht op het inzetten van je kwaliteiten, het mogen maken van fouten, transparantie en eigenaarschap. In februari 2019 hebben Susan en Lydia een training ontwikkeld voor kwetsbare jongeren die weer of meer regie in hun leven willen krijgen. Bij het Noorderpoort hebben Susan en Lydia de eerste pilot verzorgd. Deze training was een groot succes en werd door de deelnemende studenten als zeer waardevol en ondersteunend voor hun ontwikkeling ervaren.

Susan heeft vier keer als topscorer van het trainersexamen (A+) van grondlegger Dean Kashiwagi gescoord en werkt meerdere malen per jaar met dr. Dean samen. Sinds mei 2015 is Susan directeur van Best Value Europe, een netwerkorganisatie welke het gedachtegoed van Best Value verder willen brengen over disciplines en landen.