Begeleiden concretiseringsfase
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

Begeleiden concretiseringsfase

Onderbouwing / concretiseringsfase

De winnende inschrijving betekent binnen Best Value nog geen contract en opdracht. Om dit te bereiken moet eerst de concretiseringsfase succesvol doorlopen worden. In deze fase geeft de partij met de winnende inschrijving een verdere onderbouwing van zijn aanbieding, maakt de prestatie onderbouwing aantoonbaar via bewijsbare informatie en werkt plannen uit ter voorbereiding van de uitvoeringsfase. Tijdens de concretiseringsfase vindt ook een verschuiving plaats in de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een verschuiving van “controleren en beheersen” naar “loslaten en vertrouwen” en van het “sturen door de opdrachtgever” naar “het leiden door de opdrachtnemer”.

Van Hes Projectmanagement begeleidt concretiseringsfases om de Best Value principes en de verschuiving van rollen binnen het gezamenlijke kernteam van opdrachtgever en opdrachtnemer goed te implementeren. Door onze aanpak zorgen wij er voor dat opdrachtgever en opdrachtnemer samen voorbereid aan de uitvoeringsfase kunnen beginnen. Dit vanuit de focus op de projectdoelstellingen. Tevens ondersteunen wij bij verankeren van de bewaking van de projectdoelstellingen en het implementeren van het gezamenlijk risicoregister.

Na het succesvol doorlopen van de concretiseringsfase tekenen opdrachtgever en opdrachtnemer het contract en start de uitvoering van de opdracht.

Van Hes Projectmanagement heeft concretiseringsfasen voor contracten variërend van onderhoud, externe inhuur, procesautomatisering, wegenbouw, facilitair, IT bij RWS, provincies, gemeenten, waterschappen en woningbouwverenigingen succesvol en binnen planning begeleid.

Ondersteuning nodig om de concretisering ook binnen uw project binnen de vaak krappe planning succesvol af te ronden? Neem dan contact op.