Inkoopbegeleiding
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

TRAININGEN

Meer informatie over de Best Value trainingen

“Gemiddelde aantal vragen per Best Value proces is 1 vraag”

 

Wanneer een opdrachtgever voor de inkoop van een project of dienst zoekt naar de beste marktpartij die binnen de financiële mogelijkheden de hoogst toegevoegde waarde biedt met een maximale reductie van risico’s en een maximale benutting van kansen, dan is Best Value een zeer krachtige aanbestedingsvorm.

Vanuit Van Hes Projectmanagement begeleiden wij al ruim 8 jaar verschillende opdrachtgevers om een Best Value inkoop vorm te geven. Wij begeleiden van start tot oplevering een inkooptraject. Wij hebben ervaring in zeer diverse markgebieden, van grond-, weg- en waterbouw, tot afvalmanagement en van duurzame innovaties tot voedingsmiddelen. Kortom alles wat in te kopen of te onderhouden is.

Het proces dat Van Hes Projectmanagement gebruikt om met Best Value in te kopen is duidelijk en vastomlijnd. Door de gedegen voorbereiding helpen wij uw organisatie om voorgeschreven oplossingen los te laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Expert leveranciers worden geselecteerd en verzorgen het projectmanagement met minimale afwijkingen in de uitvoering van het project. Al meer dan 50 organisaties zijn u voorgegaan!

CONTACT OPNEMEN

Voor meer informatie of een offerte

N366 voor Provincie Groningen

De N366 moet een hoogwaardige stroomweg worden, daartoe is de Provincie Groningen met het project Reconstructie aansluiting N366 op de Westerstaat in Ter Apel gestart. Om maximaal ruimte te geven aan de expertise uit de markt, zodat tijdens het project afwijkingen worden voorkomen of geminimaliseerd, is gekozen om het project volgens de Best Value aanpak aan te besteden en te realiseren.

N366 aansluiting Westerstraat Ter ApelVan Hes Projectmanagement heeft Provincie Groningen begeleid bij het opstellen van het aanbestedingsdossier, geven van voorlichtings- en trainingssessies Best Value aan de marktpartijen, beantwoorden van vragen ten bate van nota van inlichtingen, afnemen van interviews met sleutelfunctionarissen en het beoordelen van de kwalitatieve documenten.

Daarnaast heeft Van Hes Projectmanagement de Provincie en de beoogt opdrachtnemer begeleid in de concretiseringsfase, om verwachtingen over en weer inzichtelijk te krijgen en de uitvoeringsfase optimaal voor te bereiden. De uitvoeringsfase hebben wij ook begeleid en we hebben invulling gegeven aan de Weekly Risk Report en borging van het Best Value gedachtegoed.

Dit heeft geleid tot een zeer succesvol project waarbij alle projectdoelstellingen zijn behaald, het project op tijd en binnen planning is gerealiseerd, opdrachtnemer optimaal invulling kon geven aan haar expert rol, er nauwelijks budgetoverschrijding was, een tevreden omgeving, geen klachten, geen ongevallen en verschillende kansen zijn benut.

Fietsroute+ voor Gemeente Haren

De gemeente Haren werkt aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. Een onderdeel van deze fietsverbinding is de route Jachtlaan – Kromme Elleboog – Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom. De gemeente verlangt hier een opwaardering tot een Fietsroute+. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij de fietser extra kwaliteit wordt geboden op de aspecten comfort, ruimte en doorstroming.

Van Hes Projectmanagement heeft de gemeente ondersteund binnen het gehele Beste Value proces van inkoop voorbereiding, selectie, concretisering tot uitvoering.

 

Fietsstraat gemeente Haren