Tenderbegeleiding
Copyright © 2014 - 2020
Van Hes Projectmanagement

> 1000+
Completed Best Value Training
1100+
Happy Customers since 2014

In 2018 zijn meer dan 75% van de tenders die wij begeleid hebben gewonnen.

VHP Tulp vierkant

CONTACT OPNEMEN

Voor meer informatie of een offerte

Van Hes Projectmanagement begeleidt inschrijvers bij aanbestedingen waarbij het onderscheid is te maken in kwaliteit. Onze werkwijze in de begeleiding kent zijn grondslag in de Best Value aanpak en is ook zeer succesvol bij niet Best Value trajecten zoals economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) of concurrentiegerichte dialoog. De Best Value aanpak leert dat de start van een project de grootste invloed heeft op het eindresultaat. Dat vertalen wij door eerst het onderscheidend vermogen met dominante informatie boven tafel te krijgen en dan pas te gaan schrijven. Concreet betekent dit dat we, samen met u, starten met analyse van de uitvraag: wat wil de aanbestedende dienst nu echt. Daarna gaan we in op de vraag, hoe wij (het tenderteam) daar invulling aan geven en welke experts hebben we daar bij nodig vanuit de eigen organisatie of zelfs daar buiten. Pas als bekend is wat de oplossing is die u gaat aanbieden, gaan we aan de slag met het concreet omzetten naar de inschrijving, het vullen van de prestatieonderbouwing, het risicodossier en kansendossier. Van Hes Projectmanagement begeleidt het traject en is verantwoordelijk voor de Best Value invulling, u bent verantwoordelijk voor de inhoud. Alleen samen kunnen we tot een winnende inschrijving komen.

De expert

Bij Best Value aanbestedingen wordt het onderscheidend vermogen op kwaliteit niet alleen beoordeeld in plannen, maar ook tijdens interviews van sleutelfunctionarissen. Sleutelfunctionarissen zijn de experts die het gehele project kunnen overzien, de relevante risico’s herkent en beheerst en met aantoonbare concrete prestaties zijn ervaring kan onderbouwen. Van Hes Projectmanagement herkent het doorslaggevende belang van de juiste expert. Wij ondersteunen bij het selecteren, trainen en voorbereiden van sleutelfunctionarissen om als expert maximaal voorbereid het interview succesvol te doorlopen.

LAATSTE NIEUWS

  Naar het laatste nieuws

A15N3 vierkant

Aansluiting A15-N3

De aansluiting A15-N3 zal worden aangepast om de doorstroming op beide wegen te verbeteren, evenals de bereikbaarheid van de regio. In de nieuwe situatie worden de beide hoofdstromen van elkaar gescheiden, zodat deze gelijktijdig kunnen worden afgewikkeld. De onderbouwingsfase is in februari 2019 succesvol binnen planning afgesloten. Lees ons nieuws hierover: Succesvolle Award meeting reconstructie van de aansluiting A15-N3.
E39 Mandel Noorwegen

E39 bij Mandel Noorwegen

In 2018 hebben we voor een tweede keer Betonmast Hæhre mogen begeleiden bij hun tweede inschrijving op een Best Value tender. De goede samenwerking met de tendermanager, die inmiddels Best Value B+ is gecertificeerd, hebben we voortgezet en heeft geleid tot een winnende inschrijving voor het E39 project bij Mandel. In de zomer van 2018 loopt de concretiseringsfase waarbij wij de Noorse vertaling van de Weekly Risk Report online gaan introduceren.

Pitch module voor NPO

Zorgen voor de juiste samenstelling van het team van Goldmund Wyldebeast en Wunderliebe, een uitdaging die bepalend was voor het succes bij de aanvraag voor een nieuwe digitale brievenbus (Pitch module) door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Wij hebben Goldmund Wyldebeast en Wunderliebe (GWW) tijdens de gehele tender ondersteunt wat uiteindelijk heeft geleidt tot gunning en een prachtige score van alleen maar 10-en. Inmiddels werkt de NPO met de nieuwe pitch module.

Ontwerp A pier Schiphol, een EMVI plan

Dat het gedachtegoed van Best Value ook tot zijn recht komt in andere aanbestedingsvormen bevestigd onze ondersteuning van AECOM. Voor de aanvraag voor het geïntegreerd ontwerp (lucht – en land kant) van pier A door Schiphol hebben wij AECOM begeleid bij het schrijven van de winnende tender. In de uiteindelijke tender is van Best Value niet veel van overgebleven. Wij hebben AECOM ondersteund in het risico-onderdeel en het SMART opschrijven van de inschrijving. Met als resultaat een winnende inschrijving. Lees meer.

Groene stroom

Om binnen zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de stap te maken naar duurzame energiebronnen is een Europese aanbesteding gestart. Bij deze aanbesteding hebben wij lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek ondersteund bij haar inschrijving. Uitdaging tijdens het opstellen van de inschrijving was de vraag hoe Best Value wordt dit beoordeeld. De inschrijving is meer een EMVI plan geworden dan een zuiver Best Value inschrijving, een goede keuze. Uiteindelijk is de tender gewonnen en is de concretiseringsfase ook afgerond, de 17 gemeenten worden de komende 5 jaar voorzien van groene lokaal opgewekt stroom.

E18 Rugtvedt – Dørdal in Noorwegen

Bij de eerste Best Value aanbesteding in Noorwegen hebben wij BetonmastHæhre begeleid bij het project aanleg 4-baans snelweg E18 Rugtvedt – Dørdal door Nye Veier. Met als resultaat een gewonnen inschrijving. Ondanks de taalbarrière werkt de kracht van het Best Value gedachtegoed van Van Hes Projectmanagement ook in Noorwegen en is de tender gewonnen met de maximale score van 100 punten.

Renovatie secundaire installaties, een EMVI plan

Als onderdeel van raamovereenkomst EU-207 heeft Tennet TSO de renovatie van vijf stations aanbesteed. Het betreft de renovatie van secundaire installaties van de 110-150 kV-stations in Driebergen, Oudenrijn, Oudeland, Theemsweg en Merseyweg. Wij hebben Strukton Systems begeleid bij het kwalitatieve deel van deze aanbesteding op beste prijs-kwaliteit verhouding (voorheen EMVI). De inschrijving van Strukton Systems heeft daarbij de hoogste kwaliteit beoordeling gekregen en daarmee de winnende inschrijving. Lees meer.

Technisch applicatie beheer

Aanvraag technisch- en applicatie beheer van de Secure Technical Process Automation (STPA) omgeving van RWE Generation. Wij hebben CGI, in de zomermaanden, ondersteund tijdens de tenderfase. Voor CGI zat de uitdaging in de tenderfase om het projectteam bijeen te krijgen in de zomermaanden, dat heeft de tendermanager van CGI heel goed gedaan, de inschrijving was 3 weken voor inschrijftermijn klaar, waarna de vakantieperiode aanbrak. Uitdaging voor ons was het inzetten van de sleutelfunctionarissen, CGI was snel (binnen een uur) overtuigd door dominante informatie wie de sleutelfunctionarissen moesten zijn.

Duurzame kleuterschool

Binnen gemeente Oslo (Noorwegen) is Omsorgsbygg Oslo KF verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen. Bij een aanbesteding van Omsorgsbygg voor een duurzame kleuterschool hebben wij CONTROL AS begeleid om tot een winnende inschrijving te komen. Echter de voornaamste uitdaging kwam pas naar voren tijdens de concretiseringsfase (ook een onderdeel van de tenderfase). In de concretiseringsfase worden aangedragen prestaties aantoonbaar onderbouwd. Inzicht en juiste interpretatie van Noorse wet- en regelgeving verlangde veel afstemming en maakte de advisering complex. Ondanks alle problemen is slechts 2 weken later dan gepland het contract getekend.